بهزی

جست و جو در بهزی...

پلن‌های بهزی

پلن متناسب با کسب و کار خود را انتخاب نمایید.

رایگان

رایگان

امکان قیمت گذاری محصولات

آگهی های شتاب دهنده

نقشه گوگل مپ

مقایسه قیمت‌ها

امکان فروش آنلاین

امکان بارگذاری عکس به صورت نامحدود

امکان تعویض پالت رنگ

دریافت سایت با دامنه اختصاصی

امکان وارد کردن محصول

امکان چت آنلاین

صفحه

+ 9% ارزش افزوده

2.6

میلیون تومان

سالانه

 

امکان قیمت گذاری محصولات

آگهی های شتاب دهنده

نقشه گوگل مپ

مقایسه قیمت‌ها

امکان فروش آنلاین

امکان بارگذاری عکس به صورت نامحدود

امکان تعویض پالت رنگ

دریافت سایت با دامنه اختصاصی

امکان وارد کردن محصول

امکان چت آنلاین

غیر فروشگاهی

+ 9% ارزش افزوده

13

میلیون تومان

سالانه

 

امکان قیمت گذاری محصولات

آگهی های شتاب دهنده

نقشه گوگل مپ

مقایسه قیمت‌ها

امکان فروش آنلاین

امکان بارگذاری عکس به صورت نامحدود

امکان تعویض پالت رنگ

دریافت سایت با دامنه اختصاصی

امکان وارد کردن محصول

امکان چت آنلاین

فروشگاهی

+ 9% ارزش افزوده

26

میلیون تومان

سالانه

 

امکان قیمت گذاری محصولات

آگهی های شتاب دهنده

نقشه گوگل مپ

مقایسه قیمت‌ها

امکان فروش آنلاین

امکان بارگذاری عکس به صورت نامحدود

امکان تعویض پالت رنگ

دریافت سایت با دامنه اختصاصی

امکان وارد کردن محصول

امکان چت آنلاین